Documentatie completa SSM

Ce este?
Sanatatea si securitatea muncii sau SSM, reprezinta un ansamblu de proceduri si standarde care au ca scop asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea procesului de munca a angajatilor in vederea apararii sanatatii, a integritatii lor fizice si a vietii acestora.
In conformirate cu acte normative care reglementeaza activitatea de securitate si sanatate in munca, orice societate, indiferent de obiectul de activitate, are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor sai in toate aspectele referitoare la munca, pentru care raspunde in fata legii.
Intocmirea documentatiei SSM este astfel o cerinta obligatorie pentru orice societate sau firma prin prisma prevederilor legale din Romania.
Mai mult, ea este necesara pentru a asigura un grad ridicat de securitate si comfort angajatilor si clientilor. Meraki Consulting va ofera servicii complete pentru intocmirea si elaborarea documentatiei necesare SSM.

Ce cuprinde?

 1. Evaluarea riscurilor si identificarea pericolelor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca /echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru (HG-1425/2006, Art.15, Alin.1)
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie pentru posturile de lucru evaluate (HG-1425/2006, Art.15, Alin.2)
 3. Instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru (HG-1425/2006, Art.15,Alin.3)
 4. Atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor dupa functiile exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului (HG-1425/2006, Art.15, Alin.4)
 5. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (HG- 1425/2006, Art.15, Alin.6)
 6. Tematica periodica adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (HG-1425/2006, Art.15, Alin.7)
 7. Tematica pentru instructajul introductiv general (HG-1425/2006, Art.15, Alin.8)
 8. Tematica pentru instructajul la locul de munca (HG-1425/2006, Art.15, Alin.8)
 9. Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui (HG-1425/2006, Art.15, Alin.9)
 10. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru in parte (HG-1425/2006, Art.15, Alin.12)
 11. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare (HG- 1425/2006, Art.15, Alin.13)
 12. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (HG-1425/2006, Art.15, Alin.14)
 13. Elaborarea planului de desfasurare adecvat pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (HG-1425/2006, Art.15, Alin.15)
 14. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile (HG-1425/2006, Art.15, Alin.18)
 15. Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (HG-1425/2006, Art.15, Alin.20)
 16. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 (HG- 1425/2006, Art.15, Alin.21)
 17. Intocmirea unei conventii SSM intre lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori iti desfasoara activitatea in acelasi loc de munca (HG-1425/2006, Art.15, Alin.27)
 18. Intocmirea planului de avertizare (HG-1425/2006, Art.15, Alin.28)
 19. Intocmirea planului de evacuare (HG-1425/2006, Art.15, Alin.28)
 20. Teste de verificare a instructajului introductiv general (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 21. Teste de verificare anuala a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 22. Fise de instruire unde va fi consemnat rezultatul verificarii cunostintelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 23. Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 15 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit a)
 24. Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut in anexa nr. 16 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit b)
 25. Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 17 ( HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit c)
 26. Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut in anexa nr. 18 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit d)
 27. Decizii interne (L-319/2006, HG-1425/2006)
 28. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (L 319/2006, Art.13, lit. k)
 29. Normativ de acordare a echipamentului individual de protectie (L 319/2006, Art.13, lit. r), s)
 30. Normativ de acordare a materialelor igienico-sanitare (L-319/2006, Art.15, Alin.1)
 31. Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, in conformitate cu prevederile (HG-971/2006)
 32. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor
 33. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea introductiv generala a securitatii si sanatatii in munca
 34. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea la locul de munca generala a securitatii si sanatatii in munca
 35. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea anuala a securitatii si sanatatii in munca
 

Avantaje pentru firma dumneavoastra

 • Sunteti in legalitate in ceea ce priveste masurile de securitate si sanatate in munca si astfel evitati amenzile sau pedepsele care se aplica pentru neconformarea la normele legale SSM
 • Protejati sanatatea, integritatea corporala si securitatea celei mai importante resurse de care dispuneti si anume resursa umana
 • Aveti costuri reduse cu accidente, concedii medicale, spitalizari sau tratamente pentru angajati, in caz de accident la locul de munca
 • Stati cu linistea ca ati facut toate demersurile necesare in vederea respectarii normelor SSM
 

Solicita oferta

Scopul nostru este sa va oferim servicii SSM si PSI de cea mai buna calitate, dar in acelasi timp cat mai complete.

Copyright © Meraki Consulting 2018. Webdesign by Softimpera.